Báo giá Dịch vụ kế toán thuế Của Công ty Kế toán Thiên Ưng

Báo giá Dịch vụ kế toán thuế của Công ty Kế Toán Thiên Ưng đảm bảo luôn là thấp nhất trên địa bàn Hà Nội nhưng Chất lượng Dịch vụ luôn được đảm bảo là Uy tín nhất bởi đội ngũ nhân viên không dưới  7 năm làm việc thực tế.

 

1.Khởi  tạo và  xây dựng  hệ thống sổ sách kế toán

(Tính phí theo năm)

                 Loại hìnhSốHóađơn Thương mại – Dịch vụ Sản xuất Xây dựng – xây lắp
Từ 1 – 25 hóađơn 1.450.000 đ 1.900.000đ 2.300.000đ
Từ26 – 50 hóađơn 1.900.000đ 2.400.000đ 3.200.000đ
Từ51 – 80 hóađơn 3.800.000đ 5.300.000đ 5.800.000đ
Từ 80 – 150 hóađơn 4.500.000đ 6.300.000đ 6.700.000đ
Từ 150 – 250 hóađơn 7.000.000đ 9.500.000đ 12.500.000đ
Trên 250 hóađơn 10.000.000đ 15.000.000đ 18.000.000đ

Tham khảo nội dung thực hiện Dịch vụ tại: Dịch vụ khởi tạo xây dựng hệ thống sổ sách kế toán

 

 

2. Dịch vụ kê khai và  báo cáo thuế trọn gói (Đã bao gồm cả lập báo cáo tài chính cuối năm và các báo cáo quý)

(Tính phí theo tháng)

                 Loại hình SốHóađơn Thương mại – Dịch vụ Sản xuất Xây dựng – xây lắp
Từ 1 – 25 hóađơn 500.000 1.000.000đ 1.500.000
Từ 26 – 50 hóađơn 1.000.000 1.500.000 1.800.000
Từ 51 – 80 hóađơn 1.800.000 2.200.000 2.800.000
Trên 80 hóađơn 2.300.000 2.500.000 3.000.000

 

Doanh nghiệp đăng ký sử dụng mới Dịch vụ kế toán trọn gói của Công ty Tư vấn quản lý Thuế Hà Nội sẽ được Miễn phí 2 tháng kê khai ban đầu.

Tham khảo nội dung thực hiện chi tiết của Dịch vụ tại: Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng tại hà nội

 

 

3. Dịch vụ lập báo cáo tài chính năm (Khi doanh nghiệpđã có đầy đủ hệ thống sổ sách Chuẩn)

                  Loại hìnhSốHóađơn Thương mại – Dịch vụ Sản xuất Xây dựng – xây lắp
Từ 1 – 25 hóađơn 1.000.000 1.300.000đ 1.700.000
Từ 26 – 50 hóađơn 1.800.000 2.500.000 3.000.000
Từ 51 – 80 hóađơn 3.000.000 3.500.000 4.500.000
Trên 80 hóađơn 4.000.000 4.500.000 5.500.000

 

 

4. Dịch vụ Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán – Làm báo cáo tài chính

 

                  Loại hìnhSốHóađơn Thương mại – Dịch vụ Sản xuất Xây dựng – xây lắp
Từ 1 – 25 hóađơn 6.000.000 8.000.000đ 10.000.000
Từ 26 – 50 hóađơn 13.000.000 16.000.000 19.000.000
Từ 51 – 80 hóađơn 17.000.000 20.500.000 23.000.000
Trên 80 hóađơn 20.000.000 24.000.000 27.000.000

 Doanh nghiệp sẽ hoàn toàn yên tâm với hệ thống sổ sách, báo cáo tài chính Cực chuẩn. Tham khảo chi tiết nội dung thực hiện Dịch vụ tại: Làm báo cáo tài chính năm

 

5. Dịch vụ dọn dẹp, hoàn thiện sổ sách – Quyết toán thuế

                     Loại hìnhSốHóađơn Thương mại – Dịch vụ Sản xuất Xây dựng – xây lắp
Từ 1 – 25 hóađơn 1.6.000 đ 1.900.000đ 2.500.000đ
Từ  26 – 50 hóađơn 2.100.000đ 2.700.000đ 3.500.000đ
Từ  51 – 80 hóađơn 4.000.000đ 5.800.000đ 6.500.000đ
Từ 80 – 150 hóađơn 5.500.000đ 7.000.000đ 9.000.000đ
Từ 150 – 250 hóađơn 8.000.000đ 10.500.000đ 15.500.000đ
Trên 250 hóađơn 12.000.000đ 18.000.000đ 20.000.000đ

 

Lưu ý: Giá đã báo ở trên có thể thay đổi tùy thuộc vào hệ thống Sổ sách, chứng từ, hóa đơn của Doanh nghiệp của bạn. Doanh nghiệp sẽ nhận được báo giá chi tiết sau khi Nhân viên của Công ty Tư vấn Quản lý thuế Hà Nội khảo sát trực tiếp hệ thống của bạn.

Chúc Quý Doanh nghiệp luôn thành công!