Cập nhật phần mềm HTKK 3.3.4 mới nhất

TỔNG CỤC THUẾ thông báo nâng cấp phần mềm HTKK 3.3.4 và ứng dụng iHTKK 3.1.5 mới nhất vào ngày 11/9/2015

Bắt đầu từ ngày 11/09/2015, khi kê khai tờ khai phí, lệ phí 01/PHLP, 02/PHLH, người nộp thuế sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 3.3.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Link tải tại đây: PHẦN MỀM HTKK 3.3.4 MỚI NHẤT NGẦY 11/9/2015

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG – chuyên dịch vụ kế toán thuế – dạy thực hành kế toán thực tế