Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo qđ48 dành cho hợp tác xã

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo qđ48 dành cho hợp tác xã

Mẫu số B 09 – DNN/HTX (Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC) Nội dung chi tiết: HTX:………………………… Địa chỉ:……………………..   Mẫu số B 09 – DNN/HTX (Ban hành theo QĐ số  4...
Đọc Tiếp
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo qđ48

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo qđ48

Mẫu số B 09 – DNN (Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC) Ghi chú: Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày nhưng không được đánh...
Đọc Tiếp
Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn mới nhất

Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn mới nhất

Mẫu BC21/AC – BÁO CÁO MẤT CHÁY HỎNG HÓA ĐƠN Ban hành kèm theo Thông Tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31/3/2014 – hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ Tải mẫu tại đây...
Đọc Tiếp
Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn mới nhất

Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn mới nhất

Mẫu TB03/AC – THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN Ban hành kèm theo Thông Tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31/3/2014 – hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ Tải mẫu tại đâ...
Đọc Tiếp
Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn

Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn

Mẫu TB04/AC – THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LẠI THÔNG TIN TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN Ban hành kèm theo Thông Tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31/3/2014 – hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và ...
Đọc Tiếp
Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Ban hành theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ – có hiệu lực từ ngày 31/3/2014 Tải mẫu đơn tại đây: PHIEU X...
Đọc Tiếp
Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Ban hành theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ – có hiệu lực từ ngày 31/3/2014 Tải mẫu phiếu tại đây: PHIEU XUA...
Đọc Tiếp
Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in

Đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in Ban hành theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ – có hiệu lực từ ngày 31/3/2014 Tải mẫu đơn tại đây: MAU DE...
Đọc Tiếp
Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn

Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn

Mẫu bảng kê quyết toán hóa đơn Ban hành theo Thông tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31/3/2014 hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ Tải mẫu tại đây: BANG KE QUYET TOAN HOA DON
Đọc Tiếp
Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 vnđ

Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 vnđ

MẪU BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG Ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC – hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ...
Đọc Tiếp
1 2 3