Mẫu bản thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất theo tt133

BẢN THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI – Mẫu số 07- LĐTL

Ban hành theo Thông Tư số 133/2016/TT-BTC

Mục đích của bản thanh toán tiền thuê ngoài:

Bản thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện những công việc không lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó…. Chứng từ được dùng để thanh toán cho người lao động thuê ngoài.

bang-thanh-toan-tien-thue-ngoai-theo-tt133

Phương pháp và trách nhiệm ghi:

Chứng từ này do người thuê lao động lập.

Ghi họ và tên người thuê thuộc bộ phận (Phòng, ban,…).

Ghi rõ nội dung, địa điểm và thời gian thuê.

Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, địa chỉ hoặc số chứng minh thư, hoặc thẻ căn cước của người được thuê.

Cột D: Ghi rõ nội dung hoặc tên công việc thuê.

Cột 1: Ghi số công lao động hoặc khối lượng công việc đã làm.

Cột 2: Ghi đơn giá phải thanh toán cho 1 công lao động hoặc 1 đơn vị khối lượng công việc. Trường hợp thuê khoán gọn công việc thì cột này để trống.

Cột 3: Ghi số tiền phải thanh toán.

Cột 4: Tiền thuế khấu trừ phải nộp nếu người được thuê có mức thu nhập ở diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế (nếu có).

Cột 5: Số tiền còn lại được nhận của người được thuê sau khi đã khấu trừ thuế. (Cột 5 = cột 3 – cột 4)

Cột E: Người được thuê ký nhận khi nhận tiền.

Tải mẫu tại đây: mau-bang-thanh-toan-tien-thue-ngoai-theo-tt133

Xem thêm: Biểu mẫu chứng từ kế toán doanh nghiệp mới nhất

Kế Toán Thiên Ưng – Công ty chuyên dịch vụ kế toán thuế trọn gói – đào tạo kế toán thực hành thực tế

Kính chúc quý Doanh Nghiệp AN KHANG – THỊNH VƯỢNG

Posted in Uncategorized