Mẫu bảng kê chi tiền mới nhất 2017 theo thông tư 133

BẢNG KÊ CHI TIỀN – Mẫu số 09-TT

Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mục đích của Bảng kê chi tiền:

Bảng kê chi tiền là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán

bang-ke-chi-tien-mau-so-09TT-theo-tt133

Phương pháp và trách nhiệm ghi:

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.

– Cột A, B, C, D ghi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ.

– Cột 1: Ghi số tiền.

Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bằng chữ và số chứng từ gốc đính kèm.

Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bản:

– 1 bản lưu ở thủ quỹ.

– 1 bản lưu ở kế toán quỹ

Tải mẫu tại đâyBẢNG KÊ CHI TIỀN

Mời quý DN xem thêm:

danh-muc-bieu-mau-chung-tu-ke-toan-doanh-nghiep

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG – Công ty dịch vụ kế toán chuyên nghiệp uy tín tại Hà Nội
Hotline: 0968.56.6263 – 0966.708.159

Trân trọng kính chúc quý Doanh Nghiệp: AN KHANG – THỊNH VƯỢNG

Posted in Uncategorized