Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh mới nhất 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – Mẫu số B02-DNN

 

Nằm trong mẫu biểu báo cáo tài chính cuối năm mới nhất 2017

Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính

Có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017

bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-theo-tt133

 

GHI CHÚ:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Tải mẫu tại đây: mau-bao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-mauB02-DNN-tt133

Xem thêm: Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính mới nhất 2017 theo tt133

 

Trân trọng kính chúc Quý Doanh Nghiệp: AN KHANG – THỊNH VƯỢNG