Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn mới nhất

Mẫu BC21/AC – BÁO CÁO MẤT CHÁY HỎNG HÓA ĐƠN

Ban hành kèm theo Thông Tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31/3/2014 – hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ

bao cao mat chay hong hoa don
báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn

Tải mẫu tại đây: BAO CAO MAT CHAY HONG HOA DON