Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Ban hành theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ – có hiệu lực từ ngày 31/3/2014

phieu xuat kho hang gui ban dai ly
phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Tải mẫu phiếu tại đây: PHIEU XUAT KHO HANG GUI BAN DAI LY