Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Ban hành theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ – có hiệu lực từ ngày 31/3/2014

phieu xuat kho kiem van chuyen noi bo
phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Tải mẫu đơn tại đây: PHIEU XUAT KHO KIEM VAN CHUYEN NOI BO