Mẫu sổ tài sản cố định mới nhất theo thông tư 133

SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – Mẫu số S09-DNN

Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính

Mục địch của Sổ Tài Sản Cố Định:

Sổ tài sản cố định dùng để đăng ký, theo dõi và quản lý chặt chẽ tài sản trong đơn vị từ khi mua sắm, đưa vào sử dụng đến khi ghi giảm tài sản cố định

so-tai-san-co-dinh-mau-so-S09-DNN-theo-tt133

Căn cứ và phương pháp ghi Sổ Tài Sản Cố Định:

Mỗi một sổ hoặc một số trang sổ được mở theo dõi cho một loại TSCĐ (nhà cửa, máy móc thiết bị…). Căn cứ vào chứng từ tăng, giảm TSCĐ để ghi vào sổ TSCĐ:

– Cột A: Ghi số thứ tự

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ

– Cột D: Ghi tên, đặc điểm, ký hiệu của TSCĐ

– Cột E: Ghi tên nước sản xuất TSCĐ

– Cột G: Ghi tháng, năm đưa TSCĐ vào sử dụng

– Cột H: Ghi số hiệu TSCĐ

– Cột 1: Ghi nguyên giá TSCĐ

– Cột 2: Ghi tỷ lệ khấu hao một năm

– Cột 3: Ghi số tiền khấu hao một năm

– Cột 4: Ghi số khấu hao TSCĐ tính đến thời điểm ghi giảm TSCĐ

– Cột I, K: Ghi số hiệu, ngày, tháng, năm của chứng từ ghi giảm TSCĐ

– Cột L: Ghi lý do giảm TSCĐ (nhượng bán, thanh lý…)

Tải mẫu tại đây: so-tai-san-co-dinh-mau-so-S09-DNN-theo-tt133

Mời quý DN xem thêm: Danh mục biểu mẫu sổ sách kế toán mới nhất theo tt133

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG – Công ty dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội
Hotline: 0968.56.6263 – 0966.708.159

Trân trọng kính chúc quý Doanh Nghiệp: AN KHANG – THỊNH VƯỢNG

Posted in Uncategorized