Mẫu thông báo kết quả hủy hóa đơn mới nhất

Mẫu TB03/AC – THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN

Ban hành kèm theo Thông Tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31/3/2014 – hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ

thong bao huy hoa don
thông báo kết quả hủy hóa đơn

Tải mẫu tại đây: THONG BAO KET QUA HUY HOA DON