Thế nào là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ là gì?

Phân biệt doanh nghiệp siêu nhỏ – Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Doanh nghiệp siêu nhỏ, vừa và nhỏ hay còn gọi thông dụng là doanh nghiệp vừa và nhỏ

Là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ bé về mặt vốn điều lệ, tổng số lao động hay doanh thu.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể căn cứ theo quy mô đó để chia thành 3 loại đó là:

  • Doanh nghiệp Siêu nhỏ
  • Doanh nghiệp Nhỏ
  • Doanh nghiệp Vừa

Theo tiêu chí của Nhóm ngân hàng TG thì doanh nghiệp vừa có từ 200-300 lao động và nguồn vốn 20-100 tỷ; doanh nghiệp nhỏ có số lao động 10-200 người và nguồn vốn 20 tỷ trở xuống; doanh nghiệp siêu nhỏ có số lao động dưới 10 người.

Còn ở Việt Nam, căn cứ theo khoản 1, điều 3, Nghị định số 56/2009/Nđ-CP ngày 30-6-2009 nghị định chính phủ được quy định như sau:

the-nao-la-doanh-nghiep-vua-va-nho-sieu-nho

 

Posted in Uncategorized