Nộp chậm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt như thế nào?

[Hỏi]:

Em chào anh, chị cho em xin hỏi chút

E là sinh viên mới ra trường, đầu năm 2013 e làm kế  toán cho 1 doanh nghiệp nhỏ. E mới ra trường  nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Bởi vậy nên Quý 1 vừa rồi e chỉ làm mỗi kê khai thuế mạng hàng tháng chứ không làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và thuế TNDN tạm tính. Ngày 24/6/2013 e mới làm 2 báo cáo trên và nộp qua mạng cho cơ quan thuế. Vậy cho e hỏi là e bị phạt ở mức nào ạ, số tiền phạt có thể bao nhiêu ạ?

[Trả lời]:

– Về việc chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn được quy định như sau: Trường hợp tổ chức cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thì không bị xử phạt; trường hợp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn  sau 10 ngày kể từ ngày hết hạn thì  tổ chức, cá nhân bị phạt  ở mức phạt tối thiểu của khung tiền phạt quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (mức phạt là 2.000.000 đồng)

– Đối với việc chậm nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng.