Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.4.0 mới nhất năm 2016

Ngày 23/09/2016, Tổng Cục Thuế thông báo

Nâng cấp thành công phần mềm Hỗ Trợ Kê Khai Thuế phiên bản 3.4.0 và ứng dụng kê khai thuế qua mạng  (iHTKK) phiên bản 3.3.0

Nội dung nâng cấp cụ thể như sau:

– 18 mẫu tờ khai TNCN và các phụ lục quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất kinh doanh…
– 7 mẫu gồm tờ khai thuế GTGT và báo cáo hóa đơn quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế.
– Một số nội dung khác: Bổ sung phụ lục 02/PL-XSĐT kèm theo tờ khai quyết toán 03/TNDN dùng cho doanh nghiệp Xổ sơ điện toán; Sửa công thức tính thuế trên tờ khai mẫu 01/BVMT và tờ khai quyết toán mẫu 02/BVMT; Sửa bỏ ràng buộc khi nhập thông tin cấp mã số thuế cho người phụ thuộc (NPT) đối với trẻ em dưới 14 tuổi phải nhập giấy khai sinh mà trên giấy khai sinh không có thông tin “quyển số” và cho nhập số định danh cá nhân đối với trẻ em (nếu có).

htkk 3.4.0

Áp dụng kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2016

Tổ chức/cá nhân kê khai nộp thuế có thể tải link phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.4.0 mới nhất theo link sau:

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

xem thêm luật thuế mới: Cập nhật luật thuế mới nhất