Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 133

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 133

MẪU BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI – mẫu số 11-LĐTL Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Mục đích của Bảng phân...
Đọc Tiếp