Hóa đơn đỏ viết sai thuế suất thì giải quyết như thế nào

Hóa đơn đỏ viết sai thuế suất thì giải quyết như thế nào

Hỏi: Công ty tôi là công ty chuyên thiết kế website , tôi được biết là thuế của loại ngành này là không chịu thuế nhưng do tôi mới đi làm nên cũng  chưa hiểu biết nên tôi có viết sai 1 hoá đơn đỏ...
Đọc Tiếp