Doanh nghiệp phát hiện sai sót, sau khi sửa đổi bổ sung CQ thuế có phạt không?

Doanh nghiệp phát hiện sai sót, sau khi sửa đổi bổ sung CQ thuế có phạt không?

Câu hỏi: DN có quyền bổ sung, sửa đổi các kê khai và báo cáo định kỳ gửi CQ thuế. Việc DN tự phát hiện sai sót trong công tác kê khai báo cáo, sau đó bổ sung, sửa đổi...
Đọc Tiếp