Khoản trả lãi vay góp vốn vào công ty khác có được tính vào chi phí không?

Khoản trả lãi vay góp vốn vào công ty khác có được tính vào chi phí không?

Doanh Nghiệp A thành lập năm 2012, đã góp đủ vốn điều lệ. Năm 2015 DN A muốn đầu tư kinh doanh vào một doanh nghiệp khác nên phải đi vay vốn ngân hàng để góp vốn đầu tư. Vậy...
Đọc Tiếp