Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn mới nhất

Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn mới nhất

Mẫu BC21/AC – BÁO CÁO MẤT CHÁY HỎNG HÓA ĐƠN Ban hành kèm theo Thông Tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31/3/2014 – hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ Tải mẫu tại đây: BAO CAO...
Đọc Tiếp