Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn GTGT theo TT39

Báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn GTGT theo TT39

Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn Ban hành theo Thông tư 39/2014/TT-BTC Trường hợp sử dụng: Khi doanh nghiệp làm MẤT – CHÁY – HỎNG hóa đơn ==> Kế toán làm MẪU BC21/AC – báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn GTGT...
Đọc Tiếp
Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn mới nhất

Mẫu báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn mới nhất

Mẫu BC21/AC – BÁO CÁO MẤT CHÁY HỎNG HÓA ĐƠN Ban hành kèm theo Thông Tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31/3/2014 – hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ Tải mẫu tại đây...
Đọc Tiếp