Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất theo Thông tư 133

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất theo Thông tư 133

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG – Mẫu số 03-TT Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Mục đích của Giấy đề nghị tạm ứng: Giấy đề nghị...
Đọc Tiếp