Nộp chậm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt như thế nào?

Nộp chậm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị phạt như thế nào?

[Hỏi]: Em chào anh, chị cho em xin hỏi chút E là sinh viên mới ra trường, đầu năm 2013 e làm kế  toán cho 1 doanh nghiệp nhỏ. E mới ra trường  nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Bởi...
Đọc Tiếp