Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Ban hành theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ – có hiệu lực từ ngày 31/3/2014 Tải mẫu đơn tại đây: PHIEU XUAT KHO KIEM...
Đọc Tiếp