Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn

Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn

Mẫu TB04/AC – THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LẠI THÔNG TIN TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN Ban hành kèm theo Thông Tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31/3/2014 – hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp...
Đọc Tiếp