Tải mẫu biên bản thanh lý TSCĐ mới nhất 2017

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – Mẫu số 02-TSCĐ

Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mục đích của Biên bản thanh lý TSCĐ:

Xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi giảm TSCĐ trên sổ kế toán

bien-ban-thanh-ly-tscd-mau-so-02-TSCD-theo-tt133

Phương pháp và trách nhiệm ghi của Biên bản thanh lý TSCĐ:

Góc trên bên trái của Biên bản thanh lý TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có quyết định về việc thanh lý TSCĐ doanh nghiệp phải thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Thành viên Ban thanh lý TSCĐ được ghi chép ở Mục I

Ở Mục II ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ có quyết định thanh lý như:

– Tên, ký hiệu TSCĐ, số hiệu, số thẻ TSCĐ, nước sản xuất, năm đưa vào sử dụng

– Nguyên giá TSCĐ, giá trị hao mòn đã trích cộng dồn đến thời điểm thanh lý, giá trị còn lại của TSCĐ đó

Mục III ghi kết luận của Ban thanh lý, ghi ý kiến nhận xét của Ban về việc thanh lý TSCĐ

Mục IV, kết quả thanh lý: Sau khi thanh lý xong căn cứ vào chứng từ tính toán tổng số chi phí thanh lý thực tế và giá trị thu hồi ghi vào dòng chi phí thanh lý và giá trị thu hồi (giá trị phụ tùng, phế liệu thu hồi tính theo giá thực tế đã bán hoặc giá bán ước tính)

Biên bản thanh lý phải do Ban thanh lý TSCĐ lập và có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên của trưởng Ban thanh lý, kế toán trưởng và giám đốc doanh nghiệp

Tải mẫu tại đây: BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Mời quý DN xem thêm: danh-muc-bieu-mau-chung-tu-ke-toan-doanh-nghiep

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG – Công ty chuyên làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói – dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm
Hotline: 0968.56.6263 – 0966.708.159

Trân trọng kính chúc quý Doanh Nghiệp: AN KHANG – THỊNH VƯỢNG