Tải phần mềm HTKK 3.2.5 mới nhất

Cập nhật Phiên bản HTKK 3.2.5 ngày 08/10/2014

Ngày 08/10/2014 TÔNG CỤC THUẾ thông báo nâng cấp phần mềm HTKK lên phiên bản 3.2.5 nhằm mục đích:

– Hỗ trợ người nộp thuế kê khai các mẫu biểu hóa đơn theo quy định tại Thông Tư số 39/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định sô 51/2010/NĐ-CP

– Nâng cấp ứng dụng nhằm đáp ứng việc kết xuất tờ khai theo định dạng XML như các tờ khai thuế tháng, quý, tờ khai quyết toán TNCN, báo cáo sử dụng hóa đơn và báo cáo tài chính

– Hệ thống Khai thuế qua mạng sẽ tiếp nhận song song hồ sơ thuế theo cả 2 định dạng là PDF và XML. Người nộp thuế có thể nộp hồ sơ thuế theo định dạng PDF đến hết tháng 4/2015, sau thời gian này hệ thống chỉ tiếp nhận hồ sơ thuế kết xuất theo định dạng XML.

Phần mềm HTKK 3.2.5
Phần mềm HTKK 3.2.5

Sử dụng định dạng XML khi khai thuế qua mạng giúp giảm dung lượng lưu trữ, kiểm soát dữ liệu, tăng tốc độ hệ thống, tránh nghẽn mạng …NGƯỜI NỘP THUẾ nên tích cực chuyển sang dùng định dạng tờ khai XML khi kê khai và gửi tờ khai trên hệ thống Khai thuế qua mạng.

Tải phần mềm HTKK 3.2.5 mới nhất TẠI ĐÂY