Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn

Mẫu TB04/AC – THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LẠI THÔNG TIN TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

Ban hành kèm theo Thông Tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 31/3/2014 – hướng dẫn chi tiết về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ

thong bao dieu chinh thong tin hoa don
thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn

Tải mẫu tại đây: THONG BAO DIEU CHINH THONG TIN TAI THONG BAO PHAT HANH HOA DON