Mẫu bản thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất theo tt133

Mẫu bản thanh toán tiền thuê ngoài mới nhất theo tt133

BẢN THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI – Mẫu số 07- LĐTL Ban hành theo Thông Tư số 133/2016/TT-BTC Mục đích của bản thanh toán tiền thuê ngoài: Bản thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán nhằm xác...
Đọc Tiếp
Mẫu sổ tài sản cố định mới nhất theo thông tư 133

Mẫu sổ tài sản cố định mới nhất theo thông tư 133

SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – Mẫu số S09-DNN Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài Chính Mục địch của Sổ Tài Sản Cố Định: Sổ tài sản cố định dùng để đăng ký,...
Đọc Tiếp
Mẫu bảng kê chi tiền mới nhất 2017 theo thông tư 133

Mẫu bảng kê chi tiền mới nhất 2017 theo thông tư 133

BẢNG KÊ CHI TIỀN – Mẫu số 09-TT Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Mục đích của Bảng kê chi tiền: Bảng kê chi tiền là...
Đọc Tiếp
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất theo thông tư 133

Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất theo thông tư 133

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG – Mẫu số 04-TT Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Mục đích của Giấy thanh toán tiền tạm ứng: Giấy...
Đọc Tiếp
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất theo Thông tư 133

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng mới nhất theo Thông tư 133

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG – Mẫu số 03-TT Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Mục đích của Giấy đề nghị tạm ứng: Giấy đề nghị...
Đọc Tiếp
Mẫu giấy đi đường mới nhất 2017 theo thông tư 133

Mẫu giấy đi đường mới nhất 2017 theo thông tư 133

GIẤY ĐI ĐƯỜNG – Mẫu số 04-LĐTL Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Mục đích của Giấy đi đường: – Giấy đi đường là căn cứ....
Đọc Tiếp
Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 133

Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo thông tư 133

MẪU BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI – mẫu số 11-LĐTL Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Mục đích của Bảng phân...
Đọc Tiếp
Tải mẫu biên bản thanh lý TSCĐ mới nhất 2017

Tải mẫu biên bản thanh lý TSCĐ mới nhất 2017

BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH – Mẫu số 02-TSCĐ Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Mục đích của Biên bản thanh lý TSCĐ:...
Đọc Tiếp
Tải bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mới nhất theo thông tư 133

Tải bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ mới nhất theo thông tư 133

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ – Mẫu số 06-TSCĐ Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính áp dụng cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Mục đích của bảng tính và phân bổ...
Đọc Tiếp
Tải mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất 2017

Tải mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất 2017

Đọc Tiếp
1 2 3